Információ fogyatékkal élőknek

Információ fogyatékkal élőknek

 

10.1 Írásbeli kérelem

Amennyiben egy vizsgázó élni kíván a fogyatékkal élő személyek részére kínált könnyítésekkel, írásban kell azt kérvényeznie a vizsgaközpontban legalább 6 héttel a vizsga időpontja előtt. Amennyiben Braille írásban készült vizsgaanyagra van szüksége a vizsgázónak, akkor azt 3 hónappal a vizsga előtt kell kérvényezni. A kérvénynek tartalmaznia kell a fogyatékosság leírását, a letenni kívánt vizsga típusát és szintjét, valamint a kiválasztott vizsgahelyet és időpontot és mellékelni kell hozzá egy 1 évnél nem régebbi orvosi/szakértői véleményt/igazolást. A vizsgaközpont vezetője ezen információk birtokában eldönti, hogy a vizsgázónak engedélyezi-e a speciális körülményeket. Minden vizsgázó kérése esetén egyénre szabottan döntenek az igénybe vehető kedvezményekről.

A méltányossági kérelem benyújtásához kérjük töltse ki az alábbi nyomtatványt, majd az orvosi igazolással együtt beszkennelve email-en jutassa el hozzánk az info@LanguageCert.hu email címre.

 

10.2 Mozgáskorlátozott vizsgázók

A mozgáskorlátozott vizsgázók vizsgáztatásának előfeltételként a vizsgahelyektől megköveteljük, hogy legyen legalább egy mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető akadálymentesített vizsgaterem és mellékhelység. A mozgáskorlátozott vizsgázók számára a következő könnyítések valamely kombinációját tudjuk biztosítani:

 • Kb. 25% többletidő
 • többletidő a hallás utáni szövegértés feladatoknál
 • számítógép használata (helyesírás-ellenőrző program, internet és egyéb, a vizsga megírásához nem szükséges, programok igénybevétele nem engedélyezett)

10.3 Látássérült vizsgázók

A látássérült vizsgázók számára a következő könnyítések valamely kombinációját tudjuk biztosítani:

 • Braille írásban a vizsgaanyag írásbeli vizsgán (Grade 2 Braille módszer alapján kerül a vizsga átírásra)
 • Felnagyított szöveg A3-as papíron
 • Kb. 25% többletidő
 • Külön terem
 • Többletidő a hallás utáni szövegértés feladatoknál
 • Szóbeli vizsgán a vizsgáztató felolvassa a 3. feladatnál található szöveget és amennyiben képek is vannak, azokat magyarul körülírja

10.4 Hallássérült vizsgázók

A hallássérült vizsgázók számára a következő könnyítések valamely kombinációját tudjuk biztosítani:

 • a hallás utáni szövegértés feladatnál a fülhallgató használata
 • a hallás utáni szövegértés feladatnál a magnó közelébe való ültetés
 • szükség esetén a hallás utáni szövegértés hanganyaga felolvasásra kerülhet, amennyiben a vizsgázó tud szájról olvasni
 • a szóbeli vizsgán is részt vehet az a vizsgázó, aki tud szájról olvasni és beszéde elég érthető ahhoz, hogy a javítók értékelni tudják angol tudását

10.5 Diszlexiás vizsgázók

A diszlexiás vizsgázók számára nyújtott kedvezmények kialakításánál figyelembe vettük a Esélyegyenlőség a nyelvtanulásban kutatócsoport (Eötvös Loránd Tudományegyetem, Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék) ajánlásait a nyelvvizsgaközpontok számára.
A 14 éven felüli diszlexiás vizsgázóktól elfogadunk 1 évnél régebbi igazolást is, hiszen ebben az esetben - szakértői vélemény alapján - már fejlesztés hatására sem változnak jelentős mértékben a nehézségek.
Az igényelhető kedvezmények megállapítása mindig a leadott szakvélemény alapján és a vizsgáztatóval való egyeztetés alapján történik. A vizsgaközpont vezetője a következő kedvezmények közül választhat:

 • drapp vagy világos sárga papírra készülhet a vizsgaanyag, hogy minél kisebb legyen a kontraszt a papír és a szöveg között
 • nagyobb és könnyebben olvasható betűtípust használhatunk
 • kb. 25% többletidőt vehetnek igénybe
 • a hallás utáni szövegértés rész előtt átolvashatja a kérdéseket/feladatokat
 • amennyiben a szakvélemény kimondottan kéri, lehetőség lehet a szövegszerkesztő használatára (helyesírás-ellenőrző program, internet és egyéb, a vizsga megírásához nem szükséges, programok igénybevétele nem engedélyezett)
 • szóbeli vizsgára felkészüléshez a felnagyíthatjuk a 3. feladatot
 • a szóbeli vizsgán a vizsgáztató és értékelő tanárok figyelmét felhívjuk a problémára és szakértőink javaslatai alapján figyelembe veszik az értékelésnél.