Akkreditált általános nyelvvizsgák > 8. Eredmények / bizonyítványok

8. Eredmények / bizonyítványok

8. EREDMÉNYEK / BIZONYÍTVÁNYOK

 

8.1 Eredmények közlése

A vizsgaközpont feltölti az eredményeket az elektronikus adatbázisba, amint a végleges eredmények rendelkezésre állnak. Ez nem lehet később, mint az első vizsgaalkalomtól számított 30 nap. A vizsgahelyek feladata, hogy a vizsgázókat az eredményekről értesítsék az előre megbeszélt módon. A vizsgázók emailben kapnak értesítést arról, hogy megnézhetik az eredményüket az online felületen. Vizsgaközpontunk telefonon és személyesen is felvilágosítást ad az eredményekről, amennyiben a vizsgázó az egyéni kódját rendelkezésünkre bocsátja.

Az eredményről a vizsgázó által meghatalmazott személynek is adunk felvilágosítást, amennyiben aláírt meghatalmazással rendelkezik és befárad a vizsgaközpontba.

8.2 Bizonyítványok kiállítása

A vizsgaközpont a vizsga napjától számított 60 napon belül bocsátja a vizsgázó rendelkezésre mind a magyar államilag elismert, mind a nemzetközi vizsgabizonyítványt.
Amennyiben a vizsgázó komplex nyelvvizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vagy az írásbeli vizsgája sikerült, szóbeli, ill. írásbeli vizsgabizonyítványt kap. Ha a komplex nyelvvizsgája sikerült, komplex vizsgabizonyítványt kap.
A vizsgabizonyítványokat a vizsgahelyeken lehet személyesen átvenni.

8.3 Igazolás sikeres vizsgáról

Amennyiben a vizsgázónak szüksége van igazolásra az eredményéről a bizonyítvány megérkezéséig, akkor azt írásban kérheti a Vizsgaközponttól. A Vizsgaközpont eredménylapot állít ki a vizsgázó részére. A vizsgaközpont nem vállal felelősséget azért, ha valamely intézmény vagy munkáltató nem fogadja el az eredménylapot. Az eredménylap kiállítása díjköteles. Az aktuális díjról a vizsgaközpont honlapján tájékozódhatnak.

8.4 Hibás bizonyítványok cseréje

Ha a magyar államilag elismert bizonyítvány tartalmaz hibás adatokat, akkor az OH-NYAK a rontott bizonyítvány előzetes megküldése után új bizonyítványt nyomtat. Új bizonyítványok nyomtatása csak 1 évnél nem régebbi bizonyítványok esetén lehetséges. Kisebb hibák esetén az OH-NYAK igazolást állít ki.
Ha a nemzetközi bizonyítvány tartalmaz hibás adatokat, akkor a vizsgahelyen kell a hibát jelezni. A vizsgaközpont a vizsgahely kérésére új bizonyítvány nyomtattat.
Amennyiben a hiba a vizsgázónak felróható okból történt (a jelentkezési lapon rossza adatokat adott meg), akkor a bizonyítvány cseréje díjköteles. Az aktuális díjról a vizsgaközpont honlapján tájékozódhatnak.

8.5 Elveszett bizonyítványok pótlása

Ha a vizsgázó elvesztette a magyar államilag elismert bizonyítványát a OH-NYAK-hoz kell fordulnia, ahol hatósági igazolványt fognak kiállítani részére. Ebben szerepel az eredeti bizonyítvány száma és az anyakönyvi szám is. A hatósági igazolvány az elveszett bizonyítványról és az abban szereplő adatokról szóló igazolás.

Ha a vizsgázó a nemzetközi bizonyítványát veszítette el, akkor a vizsgahelyhez kell fordulnia.

Az elveszett bizonyítvány pótlása díjköteles. Az aktuális díjról a vizsgaközpont honlapján tájékozódhatnak.