7. Vizsga befejezése

7. VIZSGA BEFEJEZÉSE

A beszédértés vizsgán a hanganyag lejárta után a válaszok átmásolására 5 perc áll rendelkezésre. A vizsga befejezésének pontos idejét a vizsgafelügyelő a táblán jelzi.

Az írásbeli vizsga vége előtt a vizsgafelügyelőnek tájékoztatnia kell a vizsgázókat a még rendelkezésre álló idő mennyiségéről. Célszerű ezt a vizsga befejezése előtt 5-15 perccel megtenni.

Amikor lejárt a rendelkezésre álló idő a vizsga végén, a vizsgafelügyelőnek meg kell kérnie a vizsgázókat, hogy hagyják abba az írást és a munkát, be kell szednie a vizsgadolgozatokat és meg kell győződnie arról, hogy kész a szükséges papírmunka.

Azok a vizsgázók, akik befejezték a munkát és engedélyt kaptak, hogy elhagyják a termet előbb, be kell adniuk a vizsgadolgozatukat távozás előtt. Ezek a vizsgázók a vizsgaterembe nem térhetnek vissza. A beszédértés vizsgáról nem lehet a vizsga vége előtt távozni.

Mielőtt a vizsgázók elhagyják a termet, a vizsgafelügyelőnek ellenőriznie kell, hogy minden vizsgadolgozaton, és válaszlapon szerepel-e a vizsgázók kódja.

A vizsgafelügyelőnek be kell szednie minden felhasznált és fel nem használt vizsgadolgozatokat még azelőtt, hogy a vizsgázók elhagyják a termet annak elkerülése végett, hogy a vizsgázók véletlenül elvigyék a kitöltött vizsgadolgozatot vagy más vizsgaanyagot.

A vizsgateremből a vizsgadolgozatokat senkinek nem szabad kivinnie a vizsga befejezte előtt.