4. Vizsga megkezdése

4. VIZSGA MEGKEZDÉSE

4.1 Személyazonosság igazolása

A vizsgáztatóknak és vizsgafelügyelőknek minden vizsgázó személyazonosságát ellenőrizni kell. A vizsgahely vezetőjének biztosítania kell a személyazonosság megállapítására alkalmas feltételeket.
Minden vizsgázó köteles személyazonosságát azzal a fényképes dokumentummal igazolni, amivel a vizsgára jelentkezett. Ezen dokumentumok a következők lehetnek: személyi igazolvány, jogosítvány vagy útlevél. A diákigazolvány személyazonosság igazolására nem fogadható el. A vizsgafelügyelők a néven és az igazolvány számán kívül minden esetben ellenőrzik az okmányok érvényességét és a fényképeket.

4.2 Vizsgaterem berendezése

A vizsgateremnek csendes helyen kell lennie, és a teljes vizsga ideje alatt zavartalanul rendelkezésre kell állnia. A teremnek megfelelő fűtéssel és ventilációval kell rendelkeznie.
Minden olyan posztert vagy plakátot, amely a vizsga anyagával kapcsolatos, le kell venni vagy le kell takarni a vizsgateremben.
A vizsgázók számára rálátást kell biztosítani egy megbízhatóan járó órára.

A vizsgafelügyelőnek gondoskodnia kell arról, hogy minden vizsgázó jól láthassa a táblán feltüntetett alábbi információkat:

  • A dátumot
  • A vizsga kezdetének és befejezésének idejét
  • A vizsgahely teljes nevét
  • A vizsgahely számát
  • Egyéb fontos információt (pl. vizsgadolgozat-szám, a vizsga címe, stb.).

A vizsgahely által biztosított “Csöndet kérünk, a teremben City & Guilds vizsga zajlik”, „Figyelmeztetés Vizsgázóknak” és „Mobiltelefonok használata tilos”táblákat kell a vizsgáztatásra szolgáló helyiség ajtajára és a folyosóra tenni.

4.3 Vizsgafelügyelők

Minden City & Guilds vizsgát erre felkészített vizsgafelügyelőnek kell felügyelnie. A vizsgafelügyelőket, az összeférhetetlenség figyelembevételével, a vizsgahely jelöli ki és a vizsga lebonyolításáról a vizsgahely ad eligazítást. A vizsgafelügyelőknek megfelelően képzett, tapasztalt és erkölcsileg feddhetetlen felnőtteknek kell lenniük. A vizsgahely nevében jár el a vizsgafelügyelő vizsgatitkárának felügyelete alatt.

Minden vizsgateremben 30 vizsgázóra legalább egy vizsgafelügyelőt kell biztosítani. Amennyiben azonban egy teremben csupán egy vizsgafelügyelő áll rendelkezésre, az sürgős esetekben, pl. beteg vizsgázó, segítséget kell, hogy tudjon hívni a terem elhagyása nélkül. A vizsgákon mindig a megfelelő számú vizsgafelügyelőnek és tartalékfelügyelőnek kell jelen lennie. A vizsgahely vezetője nem láthat el teremfelügyeletet.

4.4 Ültetés

A vizsgázókat úgy kell leültetni, hogy se szándékosan, se véletlenül ne láthassanak bele más vizsgázók dolgozatába. Ezért ajánlott a következőket betartani:

  • A vizsgázók között minden irányban legalább 1,25 méternyi hely legyen.
  • A vizsgázóknak arccal ugyanabba az irányba kell ülniük.
  • Minden vizsgázót külön íróasztalnál, asztalnál vagy munkaállomásnál célszerű leültetni.

A vizsgázóknak a vizsgafelügyelő instrukciói alapján kell helyüket elfoglalni.

4.5 Vizsgafelügyelő ismertetője a vizsga előtt

Mielőtt a vizsga elkezdődne, a vizsgafelügyelő köteles a vizsgázókat tájékoztatni az érvényes vizsgaszabályokról. A vizsga megkezdése előtt a vizsgafelügyelő a következőket ismerteti a vizsgázókkal:

ÍRÁSBELI VIZSGA ELŐTT FELOLVASANDÓ SZABÁLYOK:

„A vizsgán a következő szabályokat kérjük betartani:

Csak nyomtatott egynyelvű szótárt használhat.
Kérem, ellenőrizze, hogy nem maradt-e véletlenül a szótárjában valamilyen jegyzet. Ezeket adja oda most a teremfelügyelőnek.
Ha bármilyen, a vizsgán nem megengedett tárgyat vagy eszközt találunk Önnél, jelentenünk kell a City & Guilds-nek. Ez általában a vizsgáról való felfüggesztéssel jár, még akkor is, ha nem akarta azt a tárgyat használni.
A vizsgán mobiltelefont és egyéb elektronikus kommunikációs eszközt használni tilos. Ezeket kérem, kapcsolja ki és adja át a vizsgafelügyelőnek. Ha megszólal, az szankciókat vonhat maga után.
Kérem, még egyszer ellenőrizze, hogy nincs-e önnél a vizsgán meg nem engedett tárgy, eszköz, mint pl. jegyzetek, könyvek, lapok, elektronikus eszközök vagy mobiltelefon. Ha igen, akkor kérem, most adja át ezeket a vizsgafelügyelőnek.
Csak kék vagy fekete tollat használhat.
Az olvasás feladatok válaszait a mellékelt válaszlapra írja. Kék vagy fekete tollat használhatnak. Ha hibázik, akkor hibajavítóval vagy áthúzással módosíthat a válaszán.
Az írásfeladatokat a vizsgalapra írja. Ha piszkozatot készít, azt is a vizsgalapra írja, majd egy vonallal húzza át keresztbe. Ha hibát ejt, azt is egy vonallal húzza át.
Vizsgázótársaival ne kommunikáljon. Nem segíthet nekik, és nem kérhet segítséget tőlük. Ha problémája van, kézfeltartással jelezze a teremfelügyelőnek.

A vizsga hossza a következő lesz:

A vizsga hossza

B1 Alapfok / B2 Középfok

C1 Felsőfok

2 óra 10 perc

2 óra 40 perc

A táblára felkerül a vizsga pontos befejezésének időpontja. Kérem, hogy a falon látható órán lévő időt tekintse mérvadónak. A vizsga végén a vizsgafelügyelő felszólítása alapján a munkát abba kell hagyni.

A vizsga során ön dönti el, hogy milyen sorrendben oldja meg a feladatokat. Kérem, figyelmesen olvasson el minden instrukciót és tartsa be azokat.

Most pedig kiosztjuk a vizsgaanyagot és kérem, írja fel a dátumot és a vizsgahely számát a vizsgadolgozat tetejére. Kérem, hogy a vonalkódos etiketteket ragassza fel a válaszlapra és a vizsgadolgozatra. Az adatait tartalmazó etiketten ellenőrizze az adatok helyességét és írja alá, majd adja vissza a vizsgafelügyelőnek.

Ellenőrizze, hogy a megfelelő szintű vizsgadolgozat van-e Ön előtt.

Sok sikert kívánunk a vizsgához!”

SZÓBELI VIZSGA BESZÉDÉRTÉS VIZSGARÉSZ ELŐTT FELOLVASANDÓ SZABÁLYOK

A vizsga megkezdése előtt kérjük felolvasni a következőket.

„A vizsgán a következő szabályokat kérjük betartani:

Csak nyomtatott egynyelvű szótárt használhat.
Kérem, ellenőrizze, hogy nem maradt-e véletlenül a szótárjában valamilyen jegyzet. Ha maradt, kérem, most adja oda ezeket a teremfelügyelőnek.
Ha bármilyen, a vizsgán nem megengedett tárgyat vagy eszközt találunk Önnél, jelentenünk kell a City & Guilds-nek. Ez általában a vizsgáról való felfüggesztéssel jár, még akkor is, ha nem akarta azt a tárgyat használni.
A vizsgán mobiltelefont és egyéb elektronikus kommunikációs eszközt használni tilos. Ezeket kérem, kapcsolja ki és helyezze a táskájába, öntől távol. Ha megszólal, az szankciókat vonhat maga után.
Kérem, még egyszer ellenőrizze, hogy nincs-e önnél a vizsgán meg nem engedett tárgy, eszköz, mint pl. jegyzetek, könyvek, lapok, elektronikus eszközök vagy mobiltelefon. Ha igen, akkor kérem, most adja oda ezeket a vizsgafelügyelőnek.
Csak kék vagy fekete tollat használhat.
A feladatok válaszait a mellékelt válaszlapra írja. Kék vagy fekete tollat használhat. Ha hibázik, akkor hibajavítóval vagy áthúzással módosíthat a válaszán.
Vizsgázótársaival ne kommunikáljon. Nem segíthet nekik, és nem kérhet segítséget tőlük. Ha problémája van, kézfeltartással jelezze a teremfelügyelőnek.
Ha a vizsga alatt bármilyen panasza, kifogása merülne fel a vizsgakörülményekkel illetve a vizsgaszervezéssel kapcsolatban, azt a helyszínen, közvetlenül a vizsga után lehet jegyzőkönyvbe venni. A fentiekkel kapcsolatos utólagos reklamációt nem áll módunkban elfogadni.

A vizsga hossza a következő lesz:

B1 Alapfok / B2 Középfok

C1 Felsőfok

kb. 30 perc

kb. 40 perc

A beszédértés feladat után 5 perce van, hogy válaszait a válaszlapra átvezesse. A beszédértés feladat után a táblára felkerül a vizsga pontos befejezésének időpontja. Kérem, hogy a falon látható órán lévő időt tekintse mérvadónak. A vizsga végén a vizsgafelügyelő felszólítása alapján a munkát abba kell hagyni.

A vizsgaanyag kiosztását követően kérem, ellenőrizze, hogy megfelelő szintű vizsgalap van-e Ön előtt.

Kérem, írja fel a vizsgahely számát és a dátumot a vizsgadolgozaton megjelölt helyre (Centre No, Date). Az adatait tartalmazó etiketten ellenőrizze az adatok helyességét és írja alá, majd tegye ki a pad szélére, ahonnan a vizsgafelügyelő összegyűjti. A vonalkódos etiketteket ragassza fel a válaszlapra és a vizsgadolgozatra a kijelölt helyre (Place bar code here).

Sok sikert kívánunk a vizsgához!”

 

4.6 Késés

A beszédértés (hallás utáni szövegértés) vizsgarészre és az írásbeli vizsgára (olvasáskészség és íráskészség) nem engedhető be a későn érkező vizsgázó a terembe. A késve érkező vizsgázó nem kapja vissza a vizsgadíját.

A szóbeli vizsgán a vizsgafelügyelő és a vizsgáztatók dönthetnek úgy, hogy a vizsgázót engedik vizsgázni, amennyiben ez nem okoz csúszást a vizsgában és kellemetlenséget a többi vizsgázónak.