Akkreditált általános nyelvvizsgák > 3. Jelentkezés / halasztás / visszalépés

3. Jelentkezés / halasztás / visszalépés

3. JELENTKEZÉS / HALASZTÁS / VISSZALÉPÉS

 

3.1 Vizsgadíj

A City & Guilds vizsgákért vizsgadíjat kell fizetni. Az aktuális vizsgadíjakat a vizsgázók itt találják szintenként és típusonként részletezve. A vizsgadíjat átutalással online, vagy személyesen a vizsgahelyeken lehet befizetni a vizsgára történő jelentkezés során. A vizsgával kapcsolatos egyéb díjak jegyzéke is a vizsgaközpont honlapján található.

3.2 Vizsgahelyek

A City & Guilds vizsgákat az akkreditált vizsgahelyeken lehet letenni. A budapesti és vidéki vizsgahelyek aktuális listáját itt találják.
A City & Guilds Vizsgafelkészítő Partnerintézmények vizsgaszervezést nem bonyolíthatnak.

3.3 Jelentkezés a vizsgára

Nyelvvizsgára minden, a jelentkezés naptári évében 14. életévét betöltött személy jelentkezhet. Lehetőség van csak szóbeli, csak írásbeli vagy komplex (írásbeli és szóbeli) nyelvvizsgára jelentkezni.
A vizsgázók az erre rendszeresített online felületen (ami a www.cityandguilds.hu honlapon érhető el) jelentkeznek a vizsgára. A jelentkezőknek minimum 3 héttel a vizsga előtt jelentkezni kell a vizsgára.

Amennyiben a vizsgázó komplex nyelvvizsgára jelentkezett, de csak a szóbeli vagy az írásbeli vizsgája sikerült, szóbeli, ill. írásbeli vizsgabizonyítványt kap. Ha a komplex nyelvvizsgája sikerült, komplex vizsgabizonyítványt kap.

A Vizsgahelyek értesítik a vizsgázókat a vizsga pontos idejéről, helyszínéről és az egyéb tudnivalókról. Az értesítés a vizsgázó és a vizsgahely közötti megállapodás szerint történik a vizsga előtt 10 nappal. Az értesítés ajánlott formája email. Az értesítésnek tartalmaznia kell legalább a következő információkat:

  • Vizsga típusa és szintje
  • Vizsga pontos kezdési időpontja
  • Vizsgázó megérkezésének legkésőbbi időpontját
  • Vizsga pontos helyszínét (ha szükséges emelet és ajtó megjelölésével)
  • A vizsgán használható segédeszközök listáját
  • A vizsgaszabályzat betartására való figyelmeztetést és utalást arra vonatkozólag, hogy hol találja meg a vizsgaszabályzatot
  • A jelentkezés során megjelölt azonosító dokumentum meglétének fontosságát, mivel anélkül nem kezdheti meg a vizsgát

 

3.4 Vizsgahalasztás

Vizsgahalasztást csak egészségügyi vagy komoly személyes problémára hivatkozva lehet kérni. Minden esetben írásban kell kérni a vizsgahalasztást a Vizsgahely vezetőjétől az orvosi igazolást mellékelve. A vizsgahalasztás díjköteles. Az aktuális díjról a vizsgázók a vizsgaközpont honlapján tájékozódhatnak.
Vizsgát kizárólag a következő vizsgaidőszakra lehet elhalasztani. Elhalasztott vizsgát nem lehet ismét elhalasztani.
Vizsgahalasztást legkésőbb a vizsgát követő munkanapon lehet benyújtani.
A vizsgahalasztásról minden esetben a Vizsgaközpont vezetője hozza meg a végső döntést.

3.5 Visszalépés a vizsgától

A vizsgától való visszalépésre vonatkozó igényt legkésőbb a vizsgát megelőző 14. napon lehet benyújtani a vizsgaközpont vezetőjének. A vizsgaközpont vezetője egyéni elbírálás alapján dönthet a vizsgadíj maximum 50%-nak a visszafizetéséről.