Akkreditált általános nyelvvizsgák > 2. Nyelvvizsga leírása, szintjei, értékelése

2. Nyelvvizsga leírása, szintjei, értékelése

2. NYELVVIZSGA LEÍRÁSA, SZINTJEI, ÉRTÉKELÉSE


2.1 Nyelvvizsga szintjei

City & Guilds szintekMagyarországi akkreditált szint
Achiever - B1 B1 - Alapfok
Communicator - B2 B2 - Középfok
Expert - C1 C1 - Felsőfok

A nyelvvizsga követelményeit a 137/2008 (V.16) kormányrendelet állapította meg. Az aktuális kormányrendeletet a www.nyak.hu honlapon találják.

2.2 Nyelvvizsga leírás

A City & Guilds Vizsgaközpont három nyelvvizsgatípust kínál Magyarországon: egynyelvű komplex angol nyelvvizsgákat, valamint egynyelvű szóbeli és egynyelvű írásbeli vizsgákat.

A vizsgák a következő vizsgarészekből állnak:

Szóbeli vizsga:

1. beszédértés (hallás utáni szövegértés)

2. beszédkészség

Írásbeli vizsga:

1. olvasáskészség

2. íráskészség

A komplex nyelvvizsga az írásbeli és a szóbeli vizsgából tevődik össze.

Az írásbeli vizsgához (olvasáskészség, íráskészség), valamint a beszédértés (hallás utáni szövegértés) vizsgarészhez egynyelvű (angol-angol) nyomtatott általános szótár használható. Többek között a következő szótárak nem használhatóak: ’Picture Dictionary, Idioms’ Dictionary, Phrasal Verbs’ Dictionary, Language Activator. Thesaurus, Collocation Dictionary, Thematic Dictionary, Business Dictionary.
Elektronikus szótárt nem lehet használni.


B1 szint (Achiever) Írásbeli vizsga (vizsga időtartama: olvasáskészség és íráskészség 2 óra 10 perc)

 

Készség és fókusz

Feladat

Formátum

Pontszám

Olvasáskészség 1: többféle autentikus szöveg koherenciájának és kohéziójának megértése

Öt rövid szöveg egy-egy szövegdobozzal az elrendezés, lexika (szókincs), kohéziós eszközök és koherencia tesztelésére.

Öt feleletválasztós kérdés négy opcióval a szövegek megfelelő kiegészítéséhez.

5

Olvasáskészség 2: a jelentés szövegbeli felépítésének megértése

Egy szöveg, amelyből hiányzik hat mondat, pl. a bekezdés első mondata (téma mondat), az összefoglaló mondat, a gondolat kifejtése, egy szempont hangsúlyozása, vélemény, ellentét, sorrend, előre- vagy visszautalás, a következő gondolatra való átvezetés.

Választás 8 mondatból a hat szövegdoboz kitöltésére.

6

Olvasáskészség 3: a szöveg céljának megértése és specifikus információ kikeresése

Négy rövid szöveg, pl. email, újságcikk, reklám stb. kapcsolódó témakörben, de különböző célokra.

Kilenc többszörös párosítás a szövegben található információ azonosítására.

9

Olvasáskészség 4: specifikus információ megértése részletes olvasással

Folyamatos szöveg: elbeszélő, leíró, ismertető, életrajzi vagy útmutató jellegű .

Tíz rövid nyitott kérdés.

10

Íráskészség 1: szövegjavítás: hibák azonosítása és javítása

Egy szöveg: események leírása, rövid jelentés, újságcikk stb. A szövegben nyolc hiba van: központozás, betűzés és nyelvtan.

Hiba azonosítása, javított alak beírása ugyanannak a sornak a margójára.

8

Íráskészség 2: válasz adott szövegre, formális stílusban, adott olvasóközönség számára

Megadott szempontok alapján szövegírás, melyben a vizsgázó egy levélre, poszterre, határidőnaplós bejegyzésre, menetrendre, szórólapra reagál. Négy tartalmi pontnak kell szerepelnie.

Elvárt teljesítmény:

70-100 szó

12

Íráskészség 3: közvetlen stílusú (informális) levél írása barátnak

Megadott szempontok alapján magánlevél írása. Két funkciónak kell szerepelnie, pl. barát meghívása ott tartózkodásra, javasolt program leírása.

Elvárt teljesítmény:

100-120 szó

12


B1 szint (Achiever) Szóbeli vizsga
(vizsga időtartama: beszédértés/hallás utáni szövegértés kb. 30 perc, beszédkészség: 12 perc)

Készség és fókusz

Feladat

Formátum

Pontszám

Beszédértés 1: különböző megnyilatkozások kontextusának, jelentésének és funkciójának megértése

Hat rövid mondat. Állítás, magyarázat, leírás, instrukció vagy kérdés kétszeri meghallgatása.

Feleletválasztás négy opcióval minden közlésnél a megfelelő válasz kiválasztásához.

6

Beszédértés 2: beszélgetés adott aspektusának felismerése

Kétszeri meghallgatással három kétszereplős beszélgetés alábbi szempontjainak azonosítása: téma, cél, kontextus, beszélők, lényeg, beszélők közti kapcsolat, szerepek, funkciók, hozzáállások, érzelmek és vélemények.

Feleletválasztás négy opcióval minden beszélgetésnél.

6

Beszédértés 3: kulcsinformáció kiszűrése monológból

Kétszeri meghallgatással rádióközvetítés, beszéd, elbeszélés, prezentáció stb. specifikus információjának azonosítása.

Jegyzet hat fejléccel és üres hellyel a megfelelő információk megadásához.

6

Beszédértés 4: két beszélő diskurzusának követése

Kétszeri meghallgatással egy beszélgetés alábbi szempontjainak azonosítása: lényeg, példák, tények, vélemények, ellentétek, cél, kulcsgondolatok, hozzáállás, ok és okozat.

Hat feleletválasztós kérdés négy opcióval.

6

Készség és fókusz

Feladat

Időtartam

Pontszám

Beszédkészség 1: személyes információ kommunikálása

Név megadása és betűzése, nemzetiség megadása (vizsgázó azonosítása céljából),

Válasz max. öt kérdésre, mindegyik a megadott öt különböző téma egyikéből

3 perc

(12*0,5=)6

Beszédkészség 2: megfelelő interakció társadalmi érintkezésben

A vizsgáztató két vagy három szituációt vezet fel, melyre a vizsgázónak reagálnia kell vagy interakciót kezdeményeznie.

3 perc

(12*0,5=)6

Beszédkészség 3: információ- és véleménycsere

Részvétel rövid megbeszélésben, melynek célja terv, előkészület vagy döntés meghozatala vizuális információ alapján

3 perc

(12*0,5=)6

Beszédkészség 4: téma prezentálása

30 másodperces felkészülési idő után 1 percig összefüggően kell beszélni a vizsgáztató által megadott témáról, majd a vizsgáztató által feltett, és a témához kapcsolódó kérdésekre kell válaszolni.

3 perc

(12*0,5=)6

 

B2 szint (Communicator) írásbeli vizsga (vizsga időtartama: olvasáskészség és íráskészség 2 óra 10 perc)

Készség és fókusz

Feladat

Formátum

Pontszám

Olvasáskészség 1: információk, gondolatok és vélemények részletes megértése

Egy hosszú szöveg: hír, újságcikk, kritika vagy javaslat.

Hat feleletválasztós kérdés négy opcióval.

6

Olvasáskészség 2: a jelentés szövegbeli felépítésének megértése

Összefüggő szöveg, amelyből hiányzik hat mondat, pl. a bekezdés első mondata (téma mondat), az összefoglaló mondat, a gondolat kifejtése, egy szempont hangsúlyozása, vélemény, ellentét, sorrend, előre- vagy visszautalás, a következő gondolatra való átvezetés.

Választás 8 mondatból a hat szövegdoboz kitöltésére.

6

Olvasáskészség 3: a szöveg céljának megértése, specifikus információ kikeresése és az író véleményének, hozzáállásának értelmezése

Négy szöveg, pl. email, újságcikk, reklám, prospektus stb. kapcsolódó témakörben, de különböző célokra.

Kilenc többszörös párosítás feladat a szövegben található információ azonosítására.

9

Olvasáskészség 4: specifikus információ megértése részletes olvasással

Összefüggő szöveg: elbeszélő, leíró, magyarázó, ismertető, életrajzi vagy útmutató jellegű.

Kilenc rövid nyitott kérdés.

9

Íráskészség 1: megfelelő válasz adott szövegre, formális stílusban, megadott olvasóközönség számára

Megadott szempontok alapján formális szöveg írása grafikus vagy vizuális input segítségével. Négy tartalmi pontnak szerepelnie kell, az olvasó meg van adva.

Elvárt teljesítmény:

100-150 szó

12

Íráskészség 2: közvetlen stílusú (informális) levél írása barátnak, elbeszélő vagy leíró fogalmazás készítése

Megadott szempontok alapján informális stílusú levél írása, általános, szaktudást nem igénylő témában.

Elvárt teljesítmény:

150-200 szó

12

B2 szint (Communicator) Szóbeli vizsga (vizsga időtartama: beszédértés kb. 30 perc, beszédkészség 15 perc)

Készség és fókusz

Feladat

Formátum

Pontszám

Beszédértés 1: rövid beszélgetések kontextusának, jelentésének és funkciójának megértése, konkrét és absztrakt témában

Kétszeri meghallgatással nyolc befejezetlen beszélgetés két beszélő között, ezek közül egy formális stílusú.

Minden beszélgetésnél feleletválasztás négy opcióval a beszélgetés megfelelő befejezéséhez vagy folytatásához.

8

Beszédértés 2: beszélgetés adott szempontjának azonosítása

Kétszeri meghallgatás során három kétszereplős beszélgetésben az alábbi szempontok azonosítása: téma, cél, kontextus, beszélők, lényeg, beszélők közötti kapcsolat, szerepek, funkciók, hozzáállások, érzelmek és vélemények.

Minden beszélgetésnél két feleletválasztós kérdés négy opcióval.

6

Beszédértés 3: kulcsinformáció kiszűrése monológból

Kétszeri meghallgatással rádióközvetítés, elbeszélés, prezentáció stb. specifikus információjának megértése.

Jegyzet nyolc fejléccel és üres hellyel a megfelelő információk megadásához.

8

Beszédértés 4: két beszélő közötti diskurzus követése

Kétszeri meghallgatással egy beszélgetés alábbi szempontjainak azonosítása: lényeg, példák, tények, vélemények, ellentétek, cél, kulcsgondolatok, hozzáállás, ok és okozat.

Nyolc feleletválasztós kérdés négy opcióval.

8

Készség és fókusz

Feladat

Időtartam

Pontszám

Beszédkészség 1: személyes információ kommunikálása

Név megadása és betűzése, nemzetiség megadása (vizsgázó azonosítása céljából),

Válasz max. öt kérdésre, mindegyik a megadott öt különböző téma egyikéből.

3 perc

(12*0,5=)6

Beszédkészség 2: megfelelő interakció társadalmi érintkezésben

A vizsgáztató két vagy három szituációt vezet fel, melyre a vizsgázónak reagálnia kell vagy interakciót kezdeményeznie.

3 perc

(12*0,5=)6

Beszédkészség 3: információ- és véleménycsere

Részvétel rövid megbeszélésben, melynek célja terv, előkészület vagy döntés meghozatala megadott információ alapján. A vizsgázó 20 másodpercet kap az információ áttekintésére.

4 perc

(12*0,5=)6

Beszédkészség 4: téma prezentálása

30 másodperces felkészülési idő után 2 percig összefüggően kell beszélni a vizsgáztató által megadott témáról, majd a vizsgáztató által feltett, és a témához kapcsolódó kérdésekre kell válaszolni.

5 perc

(12*0,5=)6


C1 szint (Expert) ÍRÁSBELI vizsga – (vizsga időtartama: 2 óra 40 perc)

Készség és fókusz

Feladat

Formátum

Pontszám

Olvasás 1: irodalmi szöveg, emocionális nyelvezetet és sok összetett szerkezetet tartalmazó szöveg megértése

Egy szöveg, melyben metaforák, hasonlatok, idiomatikus kifejezések, irodalmi jellegű elbeszélés vagy tudományos gondolatok, érvek és vélemények szerepelnek.

Választás tíz mondatból, melyek közül öt helytálló megállapítás a szövegről.

5

Olvasás 2: a jelentés szövegbeli felépítésének megértése

Egy szöveg, amelyből hiányzik hat mondat, pl. a bekezdés első mondata (téma mondat), az összefoglaló mondat, a gondolat kifejtése, egy szempont hangsúlyozása, vélemény, ellentét, sorrend, előre- vagy visszautalás, a következő gondolatra való átvezetés.

Választás nyolc mondatból a hat szövegdoboz kitöltéséhez.

6

Olvasás 3: : autentikus szövegek céljának megértése és specifikus információ kikeresése

Négy szöveg, pl email, újságcikk, reklám, prospektus stb kapcsolódó témakörben, de különböző célokra.

Kilenc többszörös párosítási kérdés a szövegben található információ azonosítására.

9

Olvasás 4: szövegelemzés, cél és lényeg megértése és specifikus információ kikeresése

Összefüggő szöveg: elbeszélő, leíró, magyarázó, ismertető, életrajzi vagy útmutató jellegű.

- Egy feleletválasztós kérdés három opcióval a szöveg legjobb összefoglalásának kiválasztására.

- Egy feleletválasztós kérdés három opcióval a szövegfelépítés (gondolatok kifejtésének) meghatározására.

- Hat feleletválasztós kérdés négy opcióval specifikus információ kiválasztására.

2

2

6

Írás 1: megfelelő válasz adott szövegre, formális stílusban, megadott olvasóközönség számára

Levél, jelentés, érvelés vagy újságcikk írása megadott szempontok alapján, grafikus vagy vizuális input segítségével és a célzott olvasó megadásával. Az írás álláspontot, véleményt, indoklást, érvelést tartalmaz.

Elvárt teljesítmény:

150-200 szó

12

Írás 2: személyes levél írása, elbeszélő vagy leíró fogalmazás készítése

Megadott szempontok alapján informálisszöveg írása megadott olvasónak. Instrukciók az alábbi funkciók alkalmazására: meggyőzés, érvelés, hipotézis felállítása, valamint hangulat, vélemény kifejezése, indoklás, értékelés.

Elvárt teljesítmény:

250-300 szó

12

C1 szint (Expert) SZÓBELI vizsga (vizsga időtartama: Beszédértés: kb. 30 perc, Beszédkészség: 15 perc)

Készség és fókusz

Feladat

Formátum

Pontszám

Beszédértés 1: rövid beszélgetések kontextusának, jelentésének és funkciójának megértése, konkrét és absztrakt témában

Kétszeri meghallgatással nyolc befejezetlen beszélgetés két beszélő között. Idomatikus kifejezések, kollokvializmusok, regiszterváltás, valamint hangsúly és intonáció használata a hozzáállás jelzésére.

Feleletválasztás négy opcióval minden beszélgetésnél a beszélgetés megfelelő befejezéséhez vagy folytatásához.

8

Beszédértés 2: beszélgetés adott szempontjának azonosítása

Kétszeri meghallgatás során három kétszereplős beszélgetésben az alábbi szempontok azonosítása: téma, cél, kontextus, beszélők, lényeg, beszélők közötti kapcsolat, szerepek, funkciók, hozzáállások, érzelmek és vélemények.

Minden beszélgetésnél két feleletválasztós kérdés négy opcióval.

6

Beszédértés 3: kulcsinformáció kiszűrése monológból feladat megoldásához

Kétszeri meghallgatással előadás, rádióközvetítés, elbeszélés, prezentáció stb specifikus információjának azonosítása. A szöveg tömör, tényszerű információt tartalmaz.

Jegyzet nyolc fejléccel és üres hellyel a megfelelő információk megadásához.

8

Beszédértés 4: két beszélő közötti diskurzus követése

Kétszeri meghallgatással egy beszélgetés alábbi szempontjainak azonosítása: lényeg, példák, tények, vélemények, ellentétek, cél, kulcsgondolatok, hozzáállás, ok és okozat.

Nyolc feleletválasztós kérdés négy opcióval.

8

Készség és fókusz

Feladat

Időtartam

Pontszám

Beszédkészség 1: személyes információ kommunikálása

Név megadása és betűzése, nemzetiség megadása (vizsgázó azonosítása céljából),Válasz max. öt kérdésre, mindegyik a megadott öt különböző téma egyikéből.

3 perc

(12*0,5=)6

Beszédkészség 2: megfelelő interakció társadalmi érintkezésben

A vizsgáztató két vagy három szituációt vezet fel, melyre a vizsgázónak reagálnia kell vagy interakciót kezdeményeznie.

3 perc

(12*0,5=)6

Beszédkészség 3: információ- és véleménycsere

Részvétel rövid megbeszélésben, melynek célja terv, előkészület vagy döntés meghozatala megadott információ alapján. A vizsgázó 20 másodpercet kap az információ áttekintésére.

4 perc

(12*0,5=)6

Beszédkészség 4: téma prezentálása

30 másodperces felkészülési idő után 2 percig összefüggően kell beszélni a vizsgáztató által megadott témáról, majd a vizsgáztató által feltett, és a témához kapcsolódó kérdésekre kell válaszolni.

5 perc

(12*0,5=)6

 


2.3 Nyelvvizsga értékelése

Az írásbeli és a szóbeli vizsga értékelése pontozással történik. A következő táblázatok tartalmazzák az egyes szinteken teljesítendő minimum pontszámokat.

A komplex vizsga végeredménye az ÍRÁSBELI (Olvasáskészség, Íráskészség) és a SZÓBELI (Beszédértés (Hallás utáni szövegértés) és Beszédkészség) vizsgák eredményéből tevődik össze: amennyiben mindkét vizsgarészen legalább PASS eredményt ér el a vizsgázó, úgy International ESOL Diploma vizsgája sikeres lesz.

Ha csak az egyik részvizsga sikeres (ÍRÁSBELI vagy SZÓBELI), arról az államilag elismert írásbeli vagy szóbeli nyelvvizsga bizonyítvány mellett Certificate in ESOL International (Listening and Speaking , illetve Certificate in ESOL International (Reading and Writing) nemzetközi bizonyítványt kapnak.

B1 szint (Achiever)

SZÓBELI

Beszédértés (Hallás utáni szövegértés)

Beszédkészség


1. rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

1.

rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

∑*0,5

 

6

6

6

6

24

12

12

12

12

24

First Class Pass

19-24

First Class Pass

20-24

Pass

12-18

Pass

12-19

Narrow Fail

10-11

Narrow Fail

11

Fail

0-9

Fail

0-10

ÍRÁSBELI

Olvasáskészség

Íráskészség

 

1.

rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

1.

rész

2. rész

3. rész

 

Összesen

 

5

6

9

10

30

8

12

12

 

32

First Class Pass

24-30

First Class Pass

26-32

Pass

15-23

Pass

16-25

Narrow Fail

13-14

Narrow Fail

14-15

Fail

0-12

Fail

0-13

 

B2 szint (Communicator)

SZÓBELI

Beszédértés

Beszédkészség

 

1. rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

1.

rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

∑*0,5

 

8

6

8

8

30

12

12

12

12

24

First Class Pass

23-30

First Class Pass

20-24

Pass

15-22

Pass

12-19

Narrow Fail

13-14

Narrow Fail

11

Fail

0-12

Fail

0-10

ÍRÁSBELI

Olvasáskészség

Íráskészség

 

1.

rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

1. rész

2. rész

 

 

Összesen

 

6

6

9

9

30

12

12

 

 

24

First Class Pass

23-30

First Class Pass

20-24

Pass

15-22

Pass

12-19

Narrow Fail

13-14

Narrow Fail

11

Fail

0-12

Fail

0-10

 

C1 szint (Expert)

SZÓBELI

Beszédértés

Beszédkészség

C1

1. rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

1.

rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

∑*0,5

 

8

6

8

8

30

12

12

12

12

24

First Class Pass

23-30

First Class Pass

20-24

Pass

15-22

Pass

12-19

Narrow Fail

13-14

Narrow Fail

11

Fail

0-12

Fail

0-10

ÍRÁSBELI

Olvasáskészség

Íráskészség

 

1.

rész

2. rész

3. rész

4. rész

Összesen

1. rész

2. rész

 

 

Összesen

 

5

6

9

10

30

12

12

 

 

24

First Class Pass

23-30

First Class Pass

20-24

Pass

15-22

Pass

12-19

Narrow Fail

13-14

Narrow Fail

11

Fail

0-12

Fail

0-10

A vizsga sikeressége

Az ÍRÁSBELI (olvasáskészség + íráskészség), illetve a SZÓBELI vizsga (beszédkészség (hallás utáni szövegértés)+beszédértés) összesített vizsgaeredmény megállapítása:

First Class Pass - kiválóan megfelel minősítés

A sikeres vizsgához a vizsgázónak mindkét feladatrészben (írásbeli esetén olvasáskészség és íráskészség illetve szóbeli esetén beszédkészség és beszédértés) kiválóan megfelel minősítést kell elérnie.

Pass - megfelel minősítés

A vizsgázónak mindkét feladatrészben (írásbeli esetén olvasáskészség és íráskészség, illetve szóbeli esetén beszédkészség és beszédértés) legalább megfelelt minősítést kell elérnie.

A sikeres vizsgához a vizsgázónak az alábbi kombinációk valamelyikét kell elérnie:

2 megfelel minősítés

1 kiválóan megfelel + 1 megfelel

Fail - nem felel meg minősítés

1 vagy több éppen nem felel meg vagy nem felel meg minősítés bármelyik négy készség esetén

B1 alapfok

 

Maximum elérhető pontszám

Sikerességhez szükséges minimum pontszám

írásbeli vizsga

Olvasáskészség

30

62

15

31

Íráskészség

32

16

szóbeli vizsga

Beszédértés

24

48

12

24

Beszédkészség

24

12

 

B2 középfok

 

Maximum elérhető pontszám

Sikerességhez szükséges minimum pontszám

írásbeli vizsga

Olvasáskészség

30

54

15

27

Íráskészség

24

12

szóbeli vizsga

Beszédértés

30

54

15

27

Beszédkészség

24

12

 

C1 felsőfok

 

Maximum elérhető pontszám

Sikerességhez szükséges minimum pontszám

írásbeli vizsga

Olvasáskészség

30

54

15

27

Íráskészség

24

12

szóbeli vizsga

Beszédértés

30

54

15

27

Beszédkészség

24

12

Az International ESOL Diploma végeredménye

A vizsga végeredménye az ESOL és a SESOL vizsgarészek eredményéből tevődik össze: amennyiben mindkét vizsgarészen legalább PASS eredményt ér el a vizsgázó, úgy International ESOL Diploma vizsgája is sikeres lesz.
A sikeres vizsga feltétele tehát az ESOL vizsgarészen elért Pass vagy First Class Pass és a SESOL vizsgarészen elért Pass vagy First Class Pass eredmény.