2018 szeptemberi vizsgainformációk

LanguageCert vizsgainformációk a 2018. szeptemberi vizsgaidőszakra

A  végleges jelentkezési határidőt meghosszabbítottuk szeptember 4. éjfélig.

Vizsgaszintek

B1 (alapfok), B2 (középfok), C1 felsőfok

Jelentkezés - a szeptemberi vizsgára a jelentkezést augusztus 6-án, nyitjuk meg!

Online jelentkezés itt.

Időpontok

Esemény

Időpont

normál jelentkezési határidő
(a vizsgadíjnak ezen nap 17:00 óráig meg kell érkeznie)

augusztus 31.

pótjelentkezési határidő (pótjelentkezési díj 0 Ft) 

szeptember 4.

visszalépési határidő (díjköteles)

augusztus 31.

beosztások közzététele (email küldése)

szeptember 7.

írásbeli vizsgák (olvasáskészség, íráskészség) és beszédértés

szeptember 22. (szombat)

szóbeli vizsgák (beszédkészség) (a megadott 4 nap bármelyikén lehet, a vizsgahely beosztása alapján)

2018. szeptember 21-22.
2018. szeptember 28-29.

halasztás kérvényezése (írásban) (díjköteles)

szeptember 24.

eredmények közzététele a honlapon

legkésőbb október 21.-ig

betekintés

az eredmény közlésétől számított 15. napig

felülvizsgálati kérelmek beérkezésének határideje

az eredmény közlésétől számított 15. napig

felülvizsgálati kérelmek elbírálásának határideje

a felülvizsgálati kérelem beérkezésétől számított 15. napig.

bizonyítványok elkészülte

legkésőbb november 21.* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A szóbeli vizsgák a megadott napok bármelyikén lehetnek, a vizsgahely beosztása alapján.
* A bizonyítvány kiállítás határideje azokra a vizsgázókra vonatkozik akik nem adnak be felülvizsgálati kérelmet az eredményközlés után.

Fontos tudnivalók:

- Személyi igazolványát, útlevelét vagy jogosítványát vigye magával a vizsgára! (diákigazolványt nem fogadunk el)

- Az írásbeli vizsga részei: olvasáskészség, íráskészség.

- A szóbeli vizsga részei: beszédértés, beszédkészség.

- Az írásbeli vizsgán és a hallás utáni szövegértés rész alatt egynyelvű (angol-angol) általános szótár használható. Szótárról mindenkinek magának kell gondoskodnia!

- A szóbeli vizsgáról hangfelvétel készül.

- A vizsgaszabályzatot olvassa el figyelmesen!

- Kérjük, hogy a vizsgák kezdési időpontja előtt fél órával jelenjen meg a vizsga helyszínén!

- A vizsgákról nem szabad elkésni, mert az a vizsga érvénytelenítését vonja maga után.