Akkreditált általános nyelvvizsgák > 11. Egyéb rendelkezések

11. Egyéb rendelkezések

11. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

11.1 Vészhelyzet

Amennyiben vészhelyzet, pl. tűzriadó, bombariadó, alakul ki a vizsgatermet a helyileg érvényes szabályoknak megfelelően ki kell üríteni és a vizsgázóknak a vizsgadolgozatokat és a válaszlapokat az asztalukon kell hagyniuk.
Amennyiben a vizsgázókat megfelelően felügyelték, és a vizsgafelügyelő biztos abban, hogy a vizsgaszabályokat senki nem szegte meg, tehát a vizsgázók nem dolgoztak össze sem egymással, sem más személyekkel, nem használtak meg nem engedett segédeszközt, amíg a vizsgatermen kívül tartózkodtak, a vizsgát szabad folytatni, és a teljes vizsgaidőt igénybe lehet venni.
Az esetről minden esetben jegyzőkönyv készül.

11.2 Vizsgaanyag tulajdonosa

Minden vizsgakörülmények között kitöltött vizsgadolgozat és rögzített szóbeli vizsga a City & Guilds tulajdonát képezi és a vizsgahelynek/vizsgázónak vissza nem küldendő. A vizsgázók munkáját a későbbiek során standardizáció céljából a City & Guilds felhasználhatja. A vizsgázók munkáját a képzési és egyéb dokumentumokban is felhasználhatjuk, a teljes anonimitás biztosítása mellett.

11.3 Szerzői jogok

Minden City & Guilds vizsgaanyagot szerzői jogok védenek, ezért sem egészében sem részben nem szabad őket megtartani, vagy lemásolni.

11.4 Vizsgaszabályzat elfogadása

A vizsgára történt jelentkezéssel és a vizsgadíj befizetésével a vizsgázó tudomásul veszi a vizsgaszabályzatban leírtakat.

11.5 Adatvédelem

A vizsgázó jelentkezési lapon megadott és a vizsgájára vonatkozó adatait kizárólag a nyelvvizsga lebonyolításában résztvevő szervek (OH-NYAK, Vizsgaközpont, Vizsgahely) használhatják fel a nyelvvizsga lebonyolítása során.

11.6 Felügyeleti szerv

Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.
T: 06 1 374 2133 vagy 06 1 374 2132
F: 06 1 374 2497
info@nyak.hu
www.nyak.hu